Zakat Fitrah

Zakat yang wajib ditunaikan oleh seorang muslim, sebesar 1 sha’ atau 2,176 Kg beras atau dibulatkan menjadi 2,5 Kg sebelum hari raya Idul Fitri

+

Zakat Fitrah

Nishab Zakat Fitrah : sebesar 1 sha atau 2,176 kg beras atau dibulatkan menjadi 2,5 kg atau 3,5 liter beras. Apabila di konversikan menjadi rupiah dengan harga beras (Rp. 10.000) per liter, adalah sebesar Rp. 35.000
Orang
Zakat Fitrah YANG WAJIB DIBAYARKAN adalah :
Rp 35.000