Loading...
ZAKAT

Sempurnakan Puasa Ramadhan dengan Zakat Fitrah

26 April 2021

Zakat adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima, seperti fakir miskin dan semacamnya, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Zakat bersifat mensucikan/membersihkan. Baik membersihkan diri (Zakat Fitrah) maupun mensucikan harta (zakat maal).

Zakat merupakan salah satu dari tiangnya agama atau unsur pokok tegaknya syariah islam (Rukun Islam), sebagaimana firman Allah SWT: dalam :

“Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan ruku' lah beserta orang-orang yang rukuk” (Q.S Al-Baqarah ayat 43)

Zakat Fitrah adalah zakat yang diwajibkan bagi setiap muslim, baik laki-laki, maupun perempuan, besar maupun kecil, merdeka maupun budak yang masih hidup sampai di malam hari lebaran dan menjelang sholat idul fitri, termasuk bayi lahir sebelum waktu itu serta memiliki kelebihan makan bagi dirinya sendiri dan keluarganya pada tanggal 1 Syawal. Sebagaimana hadist Ibnu Umar ra,

"Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah satu sha’ kurma atau satu sha’ gandum atas umat muslim; baik hamba sahaya maupun merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar. Beliau saw memerintahkannya dilaksanakan sebelum orang-orang keluar untuk shalat.” (HR Bukhari Muslim)

Besarnya zakat fitrah yang dikeluarkan adalah 2,5kg makanan pokok atau uang senilai Rp.30.000.

Hikmah Zakat Fitrah

Allah mewajibkan membayar zakat fitrah tidak tanpa maksud. Allah memberikan hikmah bagi orang-orang yang membayar zakat dan orang-orang yang mendapatkannya. 

 1. Membersihkan kesalahan orang yang berpuasa akibat perkataan yang sia-sia dan kata-kata kotor yang dilakukan selama bulan ramadhan.
 2. Sebagai tanda syukur kepada Allah SWT
 3. Mengobati penyakit hati seperti bakhil, egois, rakus, amak, iri, dan cinta terhadap hartanya.
 4. Memberi jaminan kepada fakir miskin sehingga teratasi hak-haknya.
 5. Menolong (memberi santunan) kepada orang-orang fakir miskin agar tidak meminta-minta saat hari raya.
 6. Mensucikan harta dan jiwa.
 7. Melukis senyum bahagia di wajah fakir miskin pada hari raya.

Waktu-Waktu Pembayaran Zakat Fitrah

Untuk membayarkan zakat fitrah, ada batasan waktu yang perlu kita perhatikan. Karena ada waktu dimana bila kita melewati batas waktu tersebut ibadah yang awalnya berpahala besar, bisa menjadi dosa besar. Lalu kapan saja waktu yang tepat untuk membayar zakat fitrah ?

 • Mubah : Bila zakat fitrah dibayarkan Sejak tanggal 1 Ramadhan hingga akhir bulan Ramadhan.
 • Wajib : Bila zakat fitrah dibayarkan sejak terbenam matahari pada akhir bulan Ramadhan 
 • Sunnah : Bila zakat fitrah dibayarkan sesudah shalat subuh sebelum shalat Ied dilaksanakan 
 • Makruh : Bila zakat dibayarkan setelah shalat ied sebelum matahari terbenam 
 • Haram : Bila zakat dibayarkan pada saat Hari Raya Idul Fitri setelah terbenamnya matahari 

Sahabat, yukk tunaikkan kewajiban kita untuk membayar zakat sebelum terlambat. Sebelum ibadah yang berpahala besar berubah menjadi dosa besar karena lupa membayarnya. 

“Barangsiapa yang menunaikan zakat fitri sebelum shalat Id maka zakatnya diterima dan barangsiapa yang menunaikannya setelah shalat Id maka itu hanya dianggap sebagai sedekah di antara berbagai sedekah.” (HR. Abu Daud).

Membayar zakat secara online boleh loh.. Malah dianjurkan oleh MUI karena bisa  bisa memudahkan masyarakat dalam menunaikkan  zakat dan memudahkan muzzaki (kena wajib zakat) untuk menyalurkan zakatnya. Dan di masa pandemi saat ini, menunaikan zakat secara online juga dapat mencegah terjadinya kerumunan orang yang berpotensi penyebaran COVID-19.
 
Selain dapat menerapkan social distancing, transaksi zakat online juga dapat menjangkau delapan golongan asnaf (penerima zakat) secara lebih luas. Jika bertransaksi zakat secara langsung penyalurannya hanya kepada delapan asnaf  yang ada di dekat-dekat kita saja, penyaluran zakat dari transaksi pembayaran zakat online dapat diberikan kepada delapan asnaf yang tempatnya jauh dari keberadaan kita dan sering kali luput dari perhatian.

Tunaikan zakat fitrah disini